15.11.2010

Podpisanie umów na Porady Specjalistyczne i Stomatologiczne na 2011 rok.

Zakres świadczń ginekologiczno położniczych na takim samym poziomie jak w 2010.

Zakres świadczń dermatologicznych na takim samym poziomie jak w 2010.

Zakres świadczń logopedycznych znacznie zmiejszony - spowoduje to wystąpienie utrudnień w dostępie do porad i ćwiczeń z zakresu logopedii. Zaistniała sytuacja wynika z redukcji tych świadczeń przez NFZ.

Zakres świadczń stomatologicznych na takim samym poziomie jak w 2010

01.10.2010

Otwarcie nowej przychodni

Kontrowersyjna decyzja władz miejskich o stworzeniu nowej przychodni lekarskiej na pewno urozmaici rynek usług medycznych w Grudziądzu.

Otwarcie miejskiej przychodni ma rozładować kolejki w szpitalnym oddziale ratunkowym. Wiemy, że nowa przychodnia na pewno nie rozładuje kolejek w SOR-e, bo pacjenci którzy udają się do lekarza rodzinnego wymagają zupełnie innych porad od pacjentów z SOR-u. Kolejki w szpitalnym oddziale ratunkowym może zlikwidować stworzenie drugiego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Nasuwa się pytanie czy na tym ma polegać współpraca UM z istniejącymi na rynku przychodniami? Czy finansowanie jednych kosztem drugich to nowy model współpracy? Dziwna realizacja założeń partnestwa publiczno prywatnego do którego zobligowany jest UM.

Pani kierownik życzymy wytrwałości i cierpliwości.

02.07.2010

>>Gazeta Pomorska<< zapłaciła odszkodowanie

Zgodnie z wyrokiem Sądu "Gazeta Pomorska" zapłaciła odszkodowanie w wysokości 20.000zł. na rzecz Panacea sp. z o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska "Strzemięcin", za drukowanie na swoich łamach nieprawadziwych informacji o przychodni.

Pieniądze te przeznaczyliśmy na remont Gabinetu Pediatrycznego i zakup Defibrylatora.

01.07.2010

Zmiana układu strony internetowej Przychodni Lekarskiej "Strzemięcin"

Intencją naszą było takie opracowanie strony internetowej, które ułatwi zapoznanie się z oferowaninymi przez naszą przychodnię usługami medycznymi. Zapraszamy do korzystania.

Wszelkie uwagi na temat strony internetowej prosimy kierować na przychodnia@panacea.net.pl