PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Pełen wykaz Poradni Specjalistycznyh w Grudziądzu - tutaj

Poradnie Specjalistyczne do których pacjent rejestruje się bez skierowania:


Pozostałe Poradnie Specjalistyczne wymagają skierowania:

Lekarz specjalista ma obowiązek wystawić i wręczyć pacjentowi "odpowiedź do lekarza kierującego". W którym zawarta jest informacja o objęciu lub nieobjęciu pacjenta stałą opieką, wpisane jest ustalone rozpoznanie choroby i zastosowane leczenie.

Jeżeli pacjent został obięty opieką specjalistyczną, wszelkie dalsze badania diagnostyczne (bad.laboratoryjne, obrazowe np.:RTG,USG i.in.) zleca lekarz specjalista, oraz informuje swojego pacjenta gdzie ma te badania wykonać !!!

Jeżeli lekarz specjalista kieruje pacjenta na leczenie uzdrowiskowe ma również obowiązek zlecić niezbędne badania bez odsyłania do lekarza rodzinnego.

Odsyłanie pacjenta po wykonanie badań do lekarza rodzinnego (w sytuacji gdy pacjent został objęty leczeniem specjalistycznym) jest niezgodne z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia.