Poradnia Lekarzy POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej)

Poradnia otwarte jest od godz 8:00 do 18:00
(godziny pracy lekarzy, zgodne z indywidualnymi grafikami)
INFORMACJA I REJESTRACJA - tel.:56 45-02-340

Lekarze pracujący w Poradni:

lekarze przyjmujący o stałych godzinach i na dyżurach: lekarze dyżurni:

Zmiany wprowadzone od 01.01.2013

W związku z ze zmiananmi odpłatności za leki od stycznia 2012 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia), ulegnie zmianie sposób wypisywania recept lekarskich. Zmiany te spowodują znaczne spowolnienie w przyjmowaniu pacjentów ze względu na ustalenie uprawnień i wysokości refundacji leków w 2012 roku.
W związku z powyższym wprowadzamy zmiany w rejestracji pacjentów na wizytę lekarską:

Od 01 stycznia 2013, każdy pacjent będzie weryfikowany w "BAZE PACJENTÓW UBEZPIECZONYCH" (przez internet) i tylko potwierdzenie ważności ubezpieczenia będzie podstawą do uzyskania bezpłatnych świadczeń medycznych. W sytuacji gdy system nie potwierdzi ważności ubezpieczenia zdrowotnego pacjent będzie mógł skorzystać z bezpłatnych świadczeń tylko pod warunkiem złożenia oświadczenia o ubezpieczeniu na odpowiednim druku.

- Rejestracja w "okienku" od godziny 9:00 do 18:00.
- Rejestracja telefoniczna od 8:00 do 18:00.
- Rejestracja w "okienku" od 8:00 tylko stany nagłe;
> Silne bóle zamostkowe,
> Duszność (utrudnione wciąganie i wypuszczanie powietrza) - to nie jest "duszący kaszel",
> Wysokie ciśnienie krwi (leczone i nieleczone),
> Niedowład, porażenie,
> Silne bóle brzucha,
> Intensywne wymioty i/lub biegunka z osłabieniem i wysoką temperaturą,
> Zawroty i silne bóle głowy,
> Zaburzenia świadomości.
W przychodni pacjenci ci, będą zarejestrowani do lekarza od godziny 8:00. Uwaga !!! większość tych stanów wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej i należy w domu wezwać karetkę pogotowia.

Termin wizyty lekarskiej może zostać ustalony na kilka dni do przodu. Osoba rejestrująca będzie pytać o rodzaj wizyty; czy do lekarza z problemem zdrowotnym ? czy do lekarza po kolejną dawkę leków ?

Pacjenci leczący się z powodu chorób przewlekłych w poradniach specjalistycznych, muszą posiadać aktualny (ważny 12 m/cy) dokument (tzw. odpowiedz do lekarza kierującego) potwierdzający prawo do refundacji zaleconych przez specjalistę leków. Brak tekiego dokumentu uniemożliwi "przepisanie" tego leku przez lekarza rodzinnego ze zniżką.

Pacjenci, którzy leczą się z powodu chorób przewlekłych i stale przyjmują leki, mogą poprosić swojego lekarza o przepisanie recept na 3-y miesięczną kurację. Zmniejszy to częstość wizyt u lekarza i jednocześnie zmniejszy kolejki na wizytę dla pacjentów.

Od 01.01.2011 pacjenci rejestrowani do godz. 15-tej, będą umawiali wizytę na konkretną godzinę. Ten sposób ustalania wizyty lekarskiej pozwoli usprawnić pracę i skrócić czas oczekiwania na poradę lekarską. Telefoniczna rejestracja z wyprzedzeniem na konkretny termin zmniejszy kolejki w rejestracji. Prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin zarejestrowanych wcześniej wizyt lekarskich.

Od 01.01.2011 pacjenci którym lekarz zlecił badania labolatoryjne nie będą odbierali wyników badań w rejestracji, ale wyłącznie u lekarza zlecającego te badania. Ta zmiana podyktowana była tym, że spora grupa pacjentów nie zgłaszała się na ponowną wizytę kontrolną, a część pacjentów nie odbierała wyników badań.
Nie dotyczy to pacjentów wykonujących badania odpłatnie, ci pacjenci odbierają wyniki badań tak jak wcześniej, w rejestracji.