ODPOWIEDZ na - 5 - pytań   i OBLICZ jakie jest u Ciebie ryzyko

>>> ZAWAŁU SERCA <<<
zakończonego
ZGONEM

PALISZ PAPIEROSY ?

TAK      NIE

ZAZNACZ SWÓJ WIEK :

40-49 lat
50-54 lat
55-59 lat
60-64 lat
    65 lati wiĘcej

ZAZNACZ WYSOKOŚĆ CIŚNIENIA SKURCZOWEGO :

            do 120 mmHg
od 121 do 139 mmHg
od 140 do 159 mmHg
od 160 do 180 mmHg

ZAZNACZ TWÓJ POZIOM CHOLESTEROLU całkowitego (CHc):

            do 150 mg/dl        (4,00 mmol/l)
od 151 do 189 mg/dl (4,01-4,99 mmol/l)
od 190 do 229 mg/dl (5,00-5,99 mmol/l)
od 230 do 269 mg/dl (6,00-6,99 mmol/l)
od 270 do 310 mg/dl (7,00-8,00 mmol/l)

Rozpoznano u CIEBIE Chorbę Niedokrwienn Serca (ChNS) ?

TAK      NIEpanacea -strona główna