Napisz maila - wydrukujemy z wyjaśnieniem.

11.04.2012 Dlaczego zlikwidowano możliwości przedłużania leków stosowanych stale, poprzez wrzucenie karteczki dla lekarza? Jeśli chodzi o obawy przed pacjentami nieubezpieczonymi, i ewentualną karą dla lekarza. Wystarczy aby taką karteczkę przed wrzuceniem każdorazowo zaakceptowała rejestratorka, lub wyznaczona pielęgniarka, poprzez sprawdzenie pacjenta i jego uprawnienia do bezpłatnego leczenia. Następnie zaś złożyłaby podpis i pieczątkę, dając tym samym wyraźny znak lekarzowi, że pacjent jest ubezpieczony. Wszystkie inne karteczki bez potwierdzenia, na wstępie byłyby w ogóle nie rozpatrywane przez lekarzy. Takie proste, a takie trudne.

"Wrzucanie" karteczkek w rejestracji z prośbą o przedłużenie leku przyjmowanego stale, to nie tylko problem w sprawdzaniu uprawnień pacjenta do otrzymania leku na poziomie jego ubezpieczenia zdrowotnego, ale sprawdzeniu pozostałych wskazań wynikających z przepisów o refundacji leków; aktualne konsultacje specjalistyczne, aktualne badania dodatkowe itd. Za refundację leku w aptece odpowiedzialność bierze lekarz wystawiający receptę i on ponosi finansowe konsekwencje w sytuacji nie zastozowania się do wymogów "ustawy refundacyjnej".
Na obecnym etapie trudno mówić, kiedy będzie można zastosować rozwiązanie upraszczające wypisywanie recept dla pacjentów przewlekle chorych - prace nad zmianą "ustawy refundacyjnej" trwają.

Czy nie można by otworzyć przychodni wcześniej, np. o 7:30, by pacjenci nie marzli w kolejce przed budynkiem czekając na otwarcie drzwi?

Rejestracja na wizyty lekarskie przy okienku rejestracji rozpoczyna się od godziny 9:00, dlatego tworzenie kolejek przed przychodnią jest niepotrzebne, wizytę u lekarza najlepiej zarejestrować telefonicznie bez wystawanie w kolejkach w chłodne dni.
Kolejki najczęściej tworzą pacjenci czekający na pobrania krwi, które rozpoczynają się od godz. 8:00 i trwają do godz. 9:00. W tym wypadku trudno o dobre rozwiązanie organizacyjne eliminujące kolejkę, w zależności od ilości zleceń kolejka występuje lub nie.
Z dłuższym oczekiwaniem na pobranie krwi trzeba liczyć się w poniedziałek i wtorek, w tych dniach najwięcej pacjentów zgłasza się na badania.

Dlaczego pacjenci nie mogą odbierać wyniki badań w rejestracji, wcześniej tak właśnie było, komu to przeszkadzało?

Lekarz zlecający badania laboratoryjne chce ocenić te parametry w obecności pacjenta i podjąć odpowiednie czynności w zależności od ich wartości.
Spora grupa pacjentów; nie odbierała wyników badań, część odbierała, ale nie zgłaszała się z tym wynikiem do lekarza zlecającego. Brak kontroli skutkował dla niektórych pacjentów opóźnieniem w postawieniu rozpoznania choroby i włączeniu odpowiedniego leczenia.
Odbiór wyników badań w gabinecie lekarskim, eliminuje możliwość przeoczenia nieprawidłowości w badaniach.