SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - (SOR):

W sytuacji poczucia nagłego zagrożenia życia i zdrowia,
każdy pacjent ma prawo udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) nawet bez skierowania od lekarza rodzinnego.
Wydłużanie czasu uzyskania wyspecjalizowanej pomocy medycznej jest w tym przypadku niepotrzebną komplikacją.
W związku z utrudnieniami, jakie napotykają pacjenci na przyjęcie do SOR-u bez posiadanego skierowania, w sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia należy wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego.

Telefon alarmowy 999
Wezwanie karetki pogotowia jest bezpłatne, są to usługi opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

UWAGA -ważne !!! Personel szpitala nie ma prawa żądać wypełniania deklaracji wyboru przychodni / lekarza / pielęgniarki czy położnej.
W razie zaistnienia takiego zdarzenia proszę nas o tym informować.