Pracownia OXYOINFORMACJA I REJESTRACJA - tel.:56 45-02-340

Badanie SPIROMETRYCZNE czynności płuc:

Pomiary czynności płuc pozwalają ocenić stopień, odwracalność i zmienność ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych oraz potwierdzają rozpoznanie astmy, szczególnie pomiar natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEV1) i natężonej pojemności życiowej (FVC) oraz pomiary szczytowego przepływu wydechowego (PEF). Określenia "odwracalność" i "zmienność" odnoszą się do zmian objawów, którym towarzyszą zmiany stopnia ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, występujące samoistnie lub w odpowiedzi na leczenie. "Odwracalność" na ogół odnosi się do szybkiej poprawy FEV1 (lub PEF) mierzonej w ciągu minut po inhalacji szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela - na przykład 200-400 µg salbutamolu "Zmienność" odnosi się do poprawy lub pogorszenia objawów i czynności płuc zachodzących z upływem czasu. Zmienność może zachodzić w ciągu jednego dnia (wówczas jest nazywana zmiennością okołodobową), z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc lub sezonowo. Dlatego diagnostyczne znaczenie spiromeri jest wtedy, gdy wykonujemy badanie w okresie ograniczenia przepływu w drogach oddechowych. Znacząca porawa przepływu powietrza po podaniu wziewnego leku rozkurczowego w próbie rozkurczowej świadczy o asmie.

Wykonanie badania w okresie kiedy czujesz się dobrze i nie obserwujesz u siebie rzadnych objawów choroby nie ma sensu, bo prawidłowy wynik nie wyklucza rozpoznania astmy.

Bardzo ważne jest by badania spirometryczne wykonywać na sprzęcie, który spełnia kryteria urządzeń diagnostycznych (nie monitoringowych, czy badań przesiewowych). Sprzęt taki posiada odpowiednie certyfikaty producenta. Bardzo często przenośne spirometry, czy przystawki do aparatów ekg nie spełniają aktualnych kryterów ATS/ERS 2005, PTCHP 2006. Wykonane badania na sprzęcie nie spełniającycm odpowiednich wymogów nie są diagnostycznie ważne, nie można na ich podstawie wiarygodnie ocenić parametrów czynnościowych układu oddechowego, tym bardziej potwierdzać lub wykluczać rozpoznania astmy.

W naszej Pracowni Diagnostycznej - OXYO , posiadamy spirometr firmy MES Lungtest-1000, pozwalający wykonać profejonalnie i zgodnie z aktualnymi zaleceniami ATS/ERS i PTCH, badania spirometryczne wraz z próbą rozkurczową. Wyposażenie naszej pracowni w ergometr rowerowy i bieżnię pozwala również na diagnostykę astmy wysiłkowej.