Pracownia OXYOINFORMACJA I REJESTRACJA - tel.:56 45-02-340

Pomiar VO2 max - Maksymalny Pobór Tlenu (największa ilość tlenu, jaką zużywa organizm w ciągu jednej minuty).:

Wielkość VO2 max - Uwarunkowane są przede wszystkim parametrami: Metoda Badania
Przy wyznaczaniu VO2max. posługujemy się metodą pośrednią z wykorzystaniem ergometru rowerowego i obliczeniu PWC170. Badany wykonuje próbę 10 minutową na ergometrze rowerowym ze zmianą obciążenia po 5-ciu minutach i z monitorowaniem akcji serca. Na tej podstawie, dzięki zależności liniowej pomiędzy tętnem a ilością zużycia tlenu, możemy wyliczyć VO2max.