Zabiegi pielęgniarskie (domu):

Jeżeli skierowanie na zabiegi wydał lekarz NFZ, są one bezpłatne w ramach ubezpieczenia w NFZ.
Skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich (nie objętych umową z NFZ) są odpłatne.